ابزار سنجش خانواده ناتان (FAD)

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد ابزار سنجش خانواده ناتان (FAD) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
ابزار سنجش خانواده ناتان (FAD)|40091414|juh|ابزار سنجش خانواده ناتان (FAD),ابزار سنجش خانواده ناتان

ابزار سنجش خانواده » یک پرسشنامۀ 60 سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بنا بر الگوی مک مستر تدوین شده است.این الگو خصوصیات ساختاری ، شغلی و تعاونی خانواده را معین می سازد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می کند.این ابعاد از این قرار است: حل مشکل ، ارتباط ، نقشها ، همراهی عاطفی ، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار . لذا « ابزار سنجش خانواده » متناسب با این شش بعد ، از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آنها ، بعلاوه یک خرده مقیاس هفتم مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است یک مقیاس درجه بندی بالینی هم وجود دارد که مشاوران و متخصصان بالینی از آن برای سنجیدن عملکرد خانواده استفاده می کنند.


مطالب دیگر:
🔗زوال🔗زیست چهارم فصل ششم روابط ميان جانداران در يک اجتماع زيستی🔗زیست چهارم فصل ششم ويژگی های جمعيت ها🔗زیست چهارم فصل هفتم رفتارهای جانوری🔗زیست دوم تجربی دفع مواد زائد در گیاهان🔗زیست دوم تجربی فصل ششم، گردش مواد در انسان🔗زیست دوم تجربی گردش مواد در جانوران🔗زیست دوم تجربی محیط داخلی بدن و پدیده هومئوستازی🔗زیست دوم دبیرستان فصل دوم مبحث تبادل مواد در سلول🔗زیست دوم دبیرستان فصل دوم مبحث تریکودینا🔗زیست دوم دبیرستان فصل دوم مبحث دیواره سلولی🔗زیست دوم دبیرستان فصل دوم مبحث غشای سلولی🔗زیست سال چهارم فصل هفتم تکامل رفتار🔗زیست سال چهارم فصل دوم مهندسی ژنتیک🔗زیست سال دوم تجربی دفع مواد زائد در انسان🔗زیست سال دوم تجربی دفع مواد زائددر جانوران🔗زیست شناسی سال چهارم🔗زیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل ششم، گردش مواد در انسان🔗زیست شناسی سال سوم دبیرستان فصل 7 میوز🔗زیست شناسی و ازمایشگاه فصل سوم سرآغاز زندگی🔗زیست و ازمایشگاه انواع گیرنده های حسی🔗زیست و ازمایشگاه 3🔗زیست و ازمایشگاه از ژن تا پروتئین🔗زیست و ازمایشگاه انواع بافت های جانوری🔗زیست و ازمایشگاه تجربی فصل 10 جوانه زنی